DNNGo.xPlugin

  • Chúng tôi là ai?
  • Nhiệm vụ của chúng tôi
  • Nguồn của cuộc sống của chúng tôi

Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là Nữ Tử Thánh Phaolô Tông Đồ cũng được biết đến như các chị em Hội Viên Phaolô.

Phụ nữ tận hiến, trong tình yêu với Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tông Đồ, được gọi là công bố Chúa Giêsu Kitô, Đường, sự Thật của chúng tôi, và cuộc sống trong thế giới truyền thông.

¿Tại sao chúng tôi xác định mình là chị em Hội Viên Phaolô?  

Như Thánh Phaolô, chúng tôi đã bị chinh phục bởi Chúa Giêsu Kitô. Như Thánh Phaolô, chúng tôi mong muốn sống như Chúa Kitô để giao tiếp Ngài với niềm tình yêu với thế giới của ngày hôm nay.

Chúng tôi sống trong một nền văn hóa truyền thông. Để thông trì là thành lập ý tưởng, ý kiến, hình ảnh, các nhà lãnh đạo.

 

Nơi nào chúng tôi rao giảng Tin Mừng?

Chúng tôi được gọi để truyền giáo trong văn hóa thông trì, đặt tài năng của chúng tôi phục vụ Tin Mừng.

Nhiệm vụ của chúng tôi

Người sáng lập của chúng tôi, Chân Phước Giacôbê Alberione, nói: "Nếu Thánh Phaolô đã sống hôm nay, ông sẽ sử dụng các phương tiện truyền thông để mang lại cho tất cả mọi người cho Chúa Giêsu Kitô."   

  

Là Nữ Tử của Thánh Phaolô, lĩnh vực của sứ mệnh của chúng tôi là công bố Tin Mừng với tất cả các phương tiện truyền thông: internet, radio, sách, âm nhạc, DVD, các ứng dụng điện thoại thông minh ... trong ngắn hạn, tất cả các phương tiện công nghệ đã mang lại. Trên hết đời sống chúng tôi là phương tiện đầu tiên và quan trọng nhất, mà qua đó chúng tôi giao tiếp Chúa Giêsu Kitô.  

 

Tất cả điều này được thực hiện thông qua các Trung tâm sách, triển lãm sách, các khóa học, các cuộc gặp gỡ mà chúng tôi chia sẻ thông điệp của Chúa Giêsu cho những Nam Nữ của ngày hôm nay.  

Mạch nước trường sinh của cuộc sống chị em Hội Viên Phaolô là gì? La Eucaristía y la Palabra de Dios.   

Bí tích Thánh Thể và Lời của Thiên Chúa. 

 

Maestra Thecla, đồng sáng lập của chúng tôi, nói với chúng tôi: "mối quan hệ của chúng tôi với Chúa Giêsu là bí mật của đời sống tông đồ của chúng tôi." Chúa Giêsu đối với chúng tôi là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống ... Ngài là Thầy Chí Thánh gửi bởi Chúa Cha với thế giới để loan báo Tin thần. 

Maria, Nữ Vương Tông Đồ và Thánh Phaolô Tông Đồ là các mô-đun của cuộc sống chị em Hội Viên Phaolô của chúng tôi. Maria, nhà tạm đầu tiên của Chúa Giêsu và các môn đệ đầu tiên là hướng dẫn của chúng tôi trong việc truyền giáo mới. Thánh Tông Đồ Phaolô là hướng dẫn của chúng tôi sống dưới quyền lực của Chúa Thánh Thần biến đổi chúng tôi cho đến khi chúng tôi có thể nói: " Bây giờ không còn là tôi sống mà là Đức Kitô đang sống trong tôi.”